Novinka

30. březen 2023

Chord PowerARAY Professional

Obrázek

Chord PowerARAY Professional je nekompromisní zařízení pro snížení vysokofrekvenčního šumu, využívající technologii vyvinutou pro firemní produkty SuperARAY a GroundARAY. Stejně jako tato zařízení pracuje paralelně s elektrickým napájením a v žádné fázi se nedostane mezi elektrické napájení a zařízení. Díky tomu poskytuje PowerARAY Professional konzistentní výsledky v nejrůznějších systémech a napájecích zdrojích. Uvnitř jsou zem, živé napětí a nulový vodič samostatně připojeny k vlastnímu vyhrazenému zařízení pro redukci šumu MainsARAY a k vodičům SuperARAY.


Zařízení MainsARAY poskytuje nízkoimpedanční cestu k zemi pro vysokofrekvenční šum, čímž snižuje šumovou hladinu vašeho audio systému. Všechny součásti jsou na svém místě drženy obráběným polotovarem a zalité tlumicí pryskyřicí. PowerARAY Professional nevyužívá napájení. Zaměřuje se na vysokofrekvenční šum zavedením potenciálového gradientu, který mění šum na teplo. PowerARAY Professional by měl být připojen co nejblíže k zásuvce napájející váš audiosystém a lze jej používat společně s dalšími produkty ARAY. K dispozici je s napájecími kabely SignatureX, SarumT nebo ChordMusic, zakončenými napájecími konektory Schuko.

chord.co.uk, www.audiocenter.cz