Digitální zesilovače

Integrované i dělené zesilovače, předzesilovače, koncové zesilovače, monobloky, ...
Odpovědět
petrL
Příspěvky: 1363
Registrován: 22 črc 2008 08:47
Kontaktovat uživatele:

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od petrL »

Hellboy,

vrátím se k tvojí úvodní otázce. Nechápu, co je tak výhodného na "výhodách" 1 a 2. Když budeš mít CD přehrávač, tak taky nepotřebuješ externí dac - řešení staré jako digitál sám. Digitální signál může být také ovlivněn okolím. A zrovna vysoké frekvence v digit. zesilovačích pro něj a blízko umístěné obvody D/A nemusejí být to pravé.

Výhoda 3 je nesporná, ale v případě malinkých výkonů doma není nijak rozhodující.

Nevýhody bys poznal nejspíš sluchem. Přímo digitálních zesilovačů ve smyslu tvojí otázky asi neexistuje moc, pokud vůbec nějaký. Myslím, že snad všechny, o kterých tu padla zmínka, do této kategorie NESPADAJÍ. Ale výkonová technologie asi bude podobná jako u těch zmíněných. Já znám jenom T-amp, který je také dobře hodnocený. Mně nevyhovoval a jeho schopnost "uřídit" reproduktory je malá.

Ale i zrakem nevýhody poznáš: mnohem složitější konstrukce, mnohem víc součástek, které se mohou porouchat, složitější a dražší opravy.

Uživatelský avatar
Fidas
Příspěvky: 752
Registrován: 17 dub 2008 16:44
Kontaktovat uživatele:
Vybavení

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od Fidas »

I já jsem s Lyngdorfem spokojený :-) Co mi nakonec zbývá, když jsem do sestavy investoval docela dost peněz a mimo jiné tady na Pardubicku nemám možnost s někým porovnat. Za další jsem pán těsně před šedesátkou a konečný komponent poslechovho řetězce, uši ... už taky nejsou, co bývaly ...

Uživatelský avatar
Ramones
Příspěvky: 1551
Registrován: 19 zář 2009 19:05
Kontaktovat uživatele:

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od Ramones »

merhaut píše:Přehánějí to ti blbečci, já ne.

Napsat BV (KONSTRUKTÉROVI DIGITÁLNÍCH ZESILOVAČŮ!) toto: "POKUD O TOM NIC NEVÍTE, TAK SEM NEPIŠTE" může jen DRZÝ KO(C)KOT!
..tak to je ironie, ale ne každý ví, kdo je konstruktér čehokoliv :)
Jinak ty "dyžytály" hrají opravdu moc fajnově a není třeba se jich bát *klanimse*

Uživatelský avatar
Ramones
Příspěvky: 1551
Registrován: 19 zář 2009 19:05
Kontaktovat uživatele:

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od Ramones »

Když jsem se rozhodl ke koupí komplet Nuforce, vůbec mě nezajímalo, jestli to je "digi, či nedigi".
Zaujaly mě jeho pozitivní, až nadšené recenze z celého světa a je pravda, že po jeho domácím zapojení jsem byl opravdu spokojen.
Zvuk vycházejících při reprodukci z těchto drobečků je opravdu udivující a pro mne velmi příjemný *bravo*

Zde, otrocký překlad jedné z recenzí:
Překlad (anglicky > česky)Zobrazit romanizaci
NuForce Reference 9 V2SE

Poprvé jsem koupil NuForce Reference 9, pak aktualizován na referenční 9 SE, a nyní k referenční 9 V2SE. Nový "motor", aka "palubě" disky 9 V2SE. NuForce říká Special Edition je nejlépe ocení ty s vysokým rozlišením-systémy. I nárok. Dobře, můj systém je způsobilý - Nejsem si jist o mně. Nechci slyšet nos-vlasy píšťalky.

Buzz je, že neexistuje žádný rozruch. Omlouvat se. Buzz je, že všechno je čistší, hlubší a širší, více přírodních harmonické. Tento čas, buzz má pravdu, ale je to otázka míry.

Příklady: Není toho moc, vzduch v Gaucho Steely Dan [SACD, MCA B0000868-36], ale z nějakého důvodu, Donald Fagen hlas, zejména v "Babylon Sisters," mi dává dobrý pohled do systému synergie. Když Fagen je zřetelně vidět, je to dobré znamení. S některými zařízení hlas dostane phasey, s jinými se ztratil artikulace. Poslouchám čínské zdi, Philip Bailey strany (vedoucí zpěvák pro Earth, Wind & Fire) sólové album z roku 1980 [CD, Columbia 39542], produkoval Phil Collins, pro bicí dynamiky a hlasové nuance jako písně si rozdílné zacházení. Basia Trzetrzelewska na to Sweetest Illusion [CD, Epic EK 64255], se často zpívá ve vysokých hřiště a někdy je dvojí sledovaných - zvuk je dobré, když můžete rozlišit oba unisono hlasy. A, stejně jako všechny její alba, tohle je dobré pro zkoušky sibilance nebo oslnění.

Ve srovnání s referenční 9 SE, turn-on/off objeví byli pryč s referenční 9 V2SE. RFI je řekl, aby byly omezeny, ale nikdy jsem neměl problém s tím - nemám rozhlasové nebo televizní okolí. 9 V2SE se zdá být teplejší než 9 SE - Hádám, 115 ° F. Nějak, basy jsou ještě přísnější s 9 V2SE - a to bylo těsně před upgradem. 9 V2SE měl dobré integrace a plný kmitočtový rozsah. Ne artefakty, velmi čistý a dynamický jako Batman komické knihy (BAM !!!). Určité zvuky byly vystřelí na mě, bylo více nežádoucích-to-side soundstaging a hloubka - více než vrstvení, zvukové bylo jako 3D s několika skladbách. Nic z toho byl krutý. Bicí znělo více působivých, s více pop! na každý úder. Činely znělo úžasně metalíza.

V podstatě, přes referenční 9 disků V2SE velký znělo velmi špatné a disky znělo špatně. Nemohl jsem zjistit žádné libozvučný colorations. 9 V2SE nezní jako můj trubice zesilovač vůbec. Jsem v pokušení popsat Audio Research VT100 zvuk jako jako "mléčný bonbón." VT100 byl vlhký den v červenci, NuForce ostrý a jasný pokles den. Nebo: ARC je trubka zvuk byl komprimovaný, solid-state NuForce znělo naživu.

Ve své příručce, NuForce popisuje tendence některých zesilovačů 'to maskovat některé aspekty zvuk díky moc nároků ze strany dalších aspektů. S ARC VT100 i při střední hlasitosti (pod 85 dB), vokální pasáže o některých CD byly poněkud pohřben, zřejmě vzhledem k ostatním hrom na trati. Ne tak s NuForce. Hlasy byly čisté a jasné, kdy zaznamenal, že cesta, a ne brzdí vůbec. Byl to obvod nebo extra moc?

Když slyším, živá hudba, já jsem udeřil první dynamikou, pak detail. Ale všimli jste si, že některé CD zvuk mnohem hlasitější než ostatní? To proto, že jsou komprimovány do pekla a zpět, která umožňuje celkovou úroveň hlasitosti jsou vyšší, na trest výrazně snížil (nebo komprese) dynamický rozsah. Většina dnešních CD jsou komprimované, a dnešní populární hudba je tepaného velmi těžké. Toto je jeden z důvodů si málokdy slyšet velkou simulace lidského hlasu ve svém pokoji. Více dynamické systémy a nahrávky přiblížit realitě.

Prostřednictvím NuForce Reference 9 V2SE Slyšel jsem, že v naprosté absenci komprese. Nástroje by mohly hrom, ale hlavní zpěvák stále nebyla ohrožena v žádném případě. Znělo to, jako kdyby tam bylo tolik prostor, jak jsem mohl někdy použít: hlasitost bez trestu. Dynamický rozsah zřejmě beze změny od 9 SE, ale 9 V2SE byl tak zcela bez zkreslení artefakty, které jeho dynamický rozsah zdálo se, že mnohem realističtější. Jeden z mých relativně nekomprimované CD teď zní mnohem lépe, než jsem kdy slyšel předtím. Go West to eponymní album [CD, Chrysalis VK 41495], je britské synth-pop z digitálně drsný střední-1980. Vokály jsou vynikající, syntetizátory praskla jako bubliny, a bubny, vzorku či skutečný, živý zvuk. 9 V2SE lepší dynamiku dala lepší dojem skutečného výkonu, cíl držím nejsvětější. I lehké votivní svíčku. Amen.

NuForce Reference 9 V2SE je tak dobré, monoblok zesilovač, jak jsem slyšel. Neumím si představit lepší. Líbilo se jí teplo a zvuk trubky-jako? Ne, když ve srovnání s mým posledním zkumavky amp. To bylo suché, sterilní, křídový? Ne Reference 9 V2SE znělo spíše jako živou hudbu, než jsem si vlastní.

... Bob Dřevo
bobw@ultraaudio.com

..a původní znění:
NuForce Reference 9 V2SE

I first bought the NuForce Reference 9, then upgraded to the Reference 9 SE, and now to the Reference 9 V2SE. A new "engine," aka "board," drives the 9 V2SE. NuForce says the Special Edition is best appreciated by those with high-resolution systems. I qualify. Okay, my system qualifies -- I’m not sure about me. I don’t want to hear nose-hair whistles.

The buzz is that there’s no buzz. Sorry. The buzz is that everything is cleaner, deeper, and wider, with more natural harmonics. This time, the buzz is right, but there’s a matter of degree.

Examples: There’s not much air in Steely Dan’s Gaucho [SACD, MCA B0000868-36], but for some reason, Donald Fagen’s voice, especially in "Babylon Sisters," gives me a good look into a system’s synergy. When Fagen is clearly audible, it’s a good sign. With some gear his voice gets phasey; with others, his articulation is lost. I listen to Chinese Wall, Philip Bailey’s (lead singer for Earth, Wind & Fire) solo album from the 1980s [CD, Columbia CK 39542], produced by Phil Collins, for drum dynamics and vocal nuance as the songs get differing treatment. On Basia Trzetrzelewska’s The Sweetest Illusion [CD, Epic EK 64255], she often sings at high pitch and is sometimes double tracked -- the sound is good when you can distinguish both unison voices. And, like all of her albums, this one is good for tests of sibilance or glare.

Compared to the Reference 9 SE, turn-on/off pops were gone with the Reference 9 V2SE. RFI is said to have been reduced, though I’ve never had a problem with that -- I have no radio or TV nearby. The 9 V2SE seems to run hotter than the 9 SE -- I’d guess 115°F. Somehow, the bass is even tighter with the 9 V2SE -- and it was tight before the upgrade. The 9 V2SE had good integration and a full frequency range. No artifacts, very clean, and dynamic as a Batman comic book (BAM!!!). Certain sounds were propelled at me; there was more side-to-side soundstaging and depth -- more than layering, the soundstage was like 3D with some tracks. None of this was harsh. Drums sounded more impactful, with more pop! on each stroke. Cymbals sounded gloriously metallic.

Basically, through the Reference 9 V2SE great discs sounded great and bad discs sounded bad. I could detect no euphonic colorations. The 9 V2SE didn’t sound like my tube amp at all. I’m tempted to describe the Audio Research VT100’s sound as like "butterscotch." The VT100 was a humid day in July, the NuForce a crisp, clear fall day. Or: The ARC’s tube sound was compressed; the solid-state NuForce sounded alive.

In their manual, NuForce describes some amps’ tendency to mask some aspects of the sound due to the power demands made by other aspects. With the ARC VT100 even at medium volume (under 85dB), vocal passages on certain CDs were somewhat buried, seemingly due to the other thunder on the track. Not so with the NuForce. Voices were clean and clear when recorded that way, and not held back at all. Was it the circuitry or the extra power?

When I hear live music, I’m struck first by the dynamics, then by the detail. But have you noticed that some CDs sound a lot louder than others? That’s because they’re compressed to hell and back, which allows the overall volume level to be higher, at the penalty of a greatly narrowed (or compressed) dynamic range. Most of today’s CDs are compressed, and today’s popular music is hammered very hard. This is one reason you seldom hear a great simulation of the human voice in your room. More dynamic systems and recordings come closer to reality.

Through the NuForce Reference 9 V2SE I heard a complete absence of compression. The instruments could thunder, but the lead singer still wasn’t compromised in any way. It sounded as if there was as much headroom as I could ever use: loudness with no penalty. The dynamic range seemed unchanged from the 9 SE, but the 9 V2SE was so completely without distortion artifacts that its dynamic range seemed that much more realistic. One of my relatively uncompressed CDs now sounds much better than I’ve ever heard it before. Go West’s eponymous album [CD, Chrysalis VK 41495] is British synth-pop from the digitally gnarly mid-1980s. The vocals are outstanding, the synthesizers burst like bubbles, and the drums, sampled or real, sound alive. The 9 V2SE’s better dynamics gave a better impression of the actual performance, the goal I hold most holy. I light a votive candle. Amen.

The NuForce Reference 9 V2SE is as good a monoblock power amplifier as I’ve heard. I can’t imagine a better one. Did it sound warm and tube-like? Not when compared to my last tube amp. Was it dry, sterile, chalky? No. The Reference 9 V2SE sounded more like live music than anything I’ve owned.

…Bob Wood
bobw@ultraaudio.com

Guliver
Příspěvky: 460
Registrován: 10 čer 2009 08:02
Kontaktovat uživatele:

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od Guliver »

Zaujimalo by ma ci uz medzi miestnymi konstruktermi doslo ku konsenzu ci lepsie namerane hodnoty automaticky znamenaju aj lepsi zvuk.
A tiez ma zaujima ako oni sami definuju lepsi zvuk.

Uživatelský avatar
PMA
Příspěvky: 1915
Registrován: 23 úno 2009 10:47
Kontaktovat uživatele:
Vybavení

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od PMA »

Určitě existuje konsensus co se týče přechodového a jemu podobného zkreslení jako subjektivně velmi nežádoucího, a slyšitelného i při poměrně nízkých hodnotách zkreslení. Totéž jistě platí pro neharmonické produkty činnosti spínacích obvodů.

Potíž je v tom, že hladina odborné úrovně diskusí na zdejším fóru je už příliš nízká na to, aby se dalo nějak seriózněji diskutovat (viz i vznesený dotaz, resp. jeho formulace).
Pavel Macura Audio

Uživatelský avatar
dadaft
Příspěvky: 6656
Registrován: 24 dub 2008 09:50
Kontaktovat uživatele:
Vybavení

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od dadaft »

já jsem měl možnost srovnat poměrně výkonný digitál Flying Mole (tuším 2x100W) se svým oblíbencem tranzistorovým Philips FA860 (2X65W). stručně: FM je tak nějak audiofilsky bombastický, se spostou detailů, ale jsou vytržené z celku; špatně zobrazení prostoru - roztržení na "plány", chybějící kontinuální hloubka, špatné nástupy nástrojů, všechno znělo jako parádenmarš. ten starý fousatý zesák je teda jiná třída...

Uživatelský avatar
Hlava
Příspěvky: 111
Registrován: 04 zář 2008 12:48
Kontaktovat uživatele:

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od Hlava »

Jirka83 píše:... čekám, jestli sem chodí ještě Hlava - ten je myslím naopak s Lyngdorfem spokojený...
Hlava to tu občas přečte, ale zcela jistě se nenechá vtahovat do nesmyslných diskusí zda digitál ano nebo ne. Já jsem s Lyngdorfem maximálně spokojený a pokud má na něj někdo jiný názor, dobře mu tak. Mě se zas třeba nelíbí systém Start-Stop, co se začíná objevovat v autech, což ale neznamená, že kvůli tomu budu hodiny někde plkat, argumentovat a mrhat energií někde na internetu, místo toho si ho jednoduše co? Nekoupím ...

Uživatelský avatar
Ramones
Příspěvky: 1551
Registrován: 19 zář 2009 19:05
Kontaktovat uživatele:

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od Ramones »

pipis píše:to Ramones:
V poslední době se roztrhl pytel s okopírováním dlouhého textu z odkazu jinde na webu a ještě navíc s dalším dlouhým překladem do CZ přes translator. Příště nám sem prosím tě hoď jen link, ať to tady zbytečně nezaplňujeme. Díky.

HoĎ mi sem ten link a já pak smažu nahoře ten text a nahradím ho odkazem.
O.K...klidně to smaž celé, vždyť si každý může zadat do Googlu: Nuforce 9 SE v 2...nebo dnes již v 3 a přečte si těch článků až až :idea:

Guliver
Příspěvky: 460
Registrován: 10 čer 2009 08:02
Kontaktovat uživatele:

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od Guliver »

PMA píše: Potíž je v tom, že hladina odborné úrovně diskusí na zdejším fóru je už příliš nízká na to, aby se dalo nějak seriózněji diskutovat (viz i vznesený dotaz, resp. jeho formulace).
Narazal som na Vas spor s BVa ohladne OZ a ich vplyvu na zvuk.

Pre nas laikov je niekedy problem vybrat si uzitocnu informaciu z toho co tu hlasate. Ak sa tu diskutuje o D zosilnovacoch tak to nie je z akademickch dovodov, ale ludia asi hladaju radu, ci je dobry napad sa o ne zaujimat ako o moznosti pre svoje hifi. Niektori ich uz maju doma a su spokojni - takze su uplne mimo?

Uživatelský avatar
Hellboy
Příspěvky: 614
Registrován: 18 led 2010 23:57
Kontaktovat uživatele:
Vybavení

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od Hellboy »

Klasika. Zeptal jsem se na digitální zesilovače. Protože mě to zajímá. Nechci si žádný kupovat, protože zesilovač mám. Prostě mě to jen zajímá.
Kdyby někdo slušně napsal, že je to zatím v plenkách, nestojí to za to a recenzenti lžou, bral bych to i když by mě zajímaly podrobnosti.

Okamžitě se ale zjeví místní odborníci, napíšou, že je to křumpl a že nemají čas ani chuť se o tom bavit. Přínos pro ostatní a zodpovězení dotazu NULA.

Když jim napíšu ať sem teda nepíšou, pokud je pod jejich úroveň někomu něco vysvětlovat, protože naše úroveň je příliš nízká, hned jsou tu znovu společně se svými ctiteli a začnou kydat hnůj. Na to mají vždycky času dost. To pod jejich úroveň nikdy není. V okamžiku kdy debatu všech ostatních pošlou do kopru napíšou, že dikuse nemá cenu.

Z jejich příspěvků vyplívá, že Peter Lyngdorf je kretén co se zabývá úplnými blbostmi, NAD jsou kreténi, Rotel jsou kreténi, Sharp jsou kreténi, Bang a Olufsen jsou kreténi, Sony jsou kreténi, TEAC jsou kreténi a dokonce i Atkinson je kretén a všichni lžou, nebo vůbec nepochopili, přesto, že se o to snaží desítky let, mají vývojová střediska jako kráva a podstatně lepší vzdělání než místní garážoví konstruktéři, prodavači z obchodů a jejich (zřejmě spokojení) zákazníci, že to je zcela slepá ulička.

Haleluja! *hura*

Uživatelský avatar
Hellboy
Příspěvky: 614
Registrován: 18 led 2010 23:57
Kontaktovat uživatele:
Vybavení

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od Hellboy »

BVa píše:Výkrik do tmy ;)
Každý z tých digitálnych ampov pracuje s výkonovými ( a nielen tými) prvkami v spínacom režime v s konečným spínacím kmitočto a navyše s neideálnymi prvkami, takže
1. Nutné strmé hrany , produkujúce rušenie
2.Nutnosť odfiltrovania tohto spínacieho kmitočtu na výstupe, žiadny filter nie je ideálny a je vždy kompromisom medzi funkciou a ovplyvnením užitočného signálu
3. DF sa dá dohnať pomocou NFB spoza filtra , ale čo to robí s fázou , stabilitou a inými vlastnosťami sa taktne mlčí
4. Pretože výkonové prvky majú konečné spínacie a rozpínacie časy(navyše závislé od prúdu-výkonu), musí byť zavedený určitý "mrtvý čas", aby neboli súčasne zopnuté obidva, čo predstavuje čistý skrat zdroja , zníženie životnosti a spoľahlivosti a prudký rast rušení.
Výsledkom tohto nutného kompromisu je niečo ako prechodové skreslenie, čo je asi najhorší druh skreslenia z hľadiska degradácie zvuku.
Viac sa mi písať nechce, miestni odborníci na všetko to určite dávno vedie, nie? Pozrite si merania napr. v Stereophile, je tam pár digitálnych koncov.
Digitálne ampy hrajú možno zaujímavo, s pekným "priestorom a detailami", nezohrievajú sa, dokážu zbúrať barák za pár korún. Ale od vernosti je to ešte dosť ďaleko. A že rezenzenti to chvália? *thumbs up* .
Hellboy
Pozri si aj posledné stránky tých odkazov(merania) a porovnaj so slušnými "normálnymi" koncami. Je to na úrovni spred 40-50rokov v tejto oblasti.
Tohle nepovažuju za žádný výkřik do tmy. To mi něco sděluje a můžu s tím souhlasit, nebo polemizovat. Aniž bych to chtěl vyvracet, tak zde jen odcituji samotného Atkinsona, který před samotným měřením uvedl toto:
Measuring the Yamaha MX-D1 was complicated by the fact that, even with an internal low-pass filter between each output stage and the speaker terminals, there will be a relatively high level of RF switching noise present at the switching frequency and its harmonics that ride on the amplified audio signal. This noise can adversely but misleadingly influence such an amplifier's measured performance because it can drive the input stage of the test gear into slew-rate limiting. As explained by analog test maven Bruce Hofer in "Measuring Switch-mode Power Amplifiers," a white paper that can be downloaded from the Audio Precision website, "all commercial audio analyzers employ precision low noise and distortion [op-amps] in their input and signal processing stages. These devices have typical slew rate capabilities of only 5–10V/µs. . . . Within the current state-of-the-art, it is simply not possible to design a high impedance analog input stage having audio-worthy distortion and noise performance without incurring a practical slew rate limitation."

Audio Precision sells a precision passive low-pass filter to be used between the output of an amplifier with a class-D output stage and an Audio Precision analyzer. Unfortunately, I have not yet upgraded my test system with one of these filters, so to examine the MX-D1's performance at low signal levels, I used an active sixth-order low-pass filter with a 20kHz bandwidth and a floating input. My high-level tests were taken with the amplifier driving the System One directly, so I caution readers (and Yamaha) not to take the specific graphs as representing anything more than broad-brush pictures of the amplifier's behavior.
Jiným slovy: Je potřeba to měřit něčím co nemám, aby se výsledky daly považovat za něco směrodatného. Toto zařízení nemám a proto berte měření s rezervou.
Summing up these measurements, the beautifully finished Yamaha MX-D1 offers both very high power and very high dynamic range at a very attractive price.
Nikde nic o parametrech na úrovni zařízení z poválčných let nevidím. U SHarpu to bylo horší, ale výsledný verdikt opět následující:
On the face of it, an amplifier accepting digital input data and operating entirely within the digital domain is a very attractive idea. But as Sharp's SM-SX100 reveals, it takes heroic engineering to make it work, and there are still some compromises involved, particularly in achieving sufficient dynamic range. But it is important not to read too much into the Sharp's measured performance. MF thought the amplifier's sound generally superb, which strongly implies that much of its idiosyncratic behavior is subjectively benign. But I do wonder if his dislike for the sound of the amplifier's PCM digital inputs was connected with the high jitter seen in fig.12.—John Atkinson
Nejsem si zcela jistý jaké poučení si z toho mám vzít. Teď mluvím bez sarkazmu.


Guliver
Příspěvky: 460
Registrován: 10 čer 2009 08:02
Kontaktovat uživatele:

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od Guliver »

Conclusion
Highly efficient Class D amplifiers now provide similar performances to conventional Class AB
amplifier if key components are carefully selected and the layout takes into account the
subtle, yet significant impact of parasitic components. Constant innovations in semiconductor
technologies are increasing the use of Class D amplifiers usage due to improvements in higher
efficiency, increased power density and better audio performance.

Uživatelský avatar
Zbynek
Příspěvky: 426
Registrován: 17 dub 2008 20:05
Kontaktovat uživatele:

Re: Digitální zesilovače

Příspěvek od Zbynek »

Hellboy píše:Z jejich příspěvků vyplívá, že Peter Lyngdorf je kretén co se zabývá úplnými blbostmi, NAD jsou kreténi, Rotel jsou kreténi, Sharp jsou kreténi, Bang a Olufsen jsou kreténi, Sony jsou kreténi, TEAC jsou kreténi a dokonce i Atkinson je kretén a všichni lžou, nebo vůbec nepochopili, přesto, že se o to snaží desítky let, mají vývojová střediska jako kráva a podstatně lepší vzdělání než místní garážoví konstruktéři, prodavači z obchodů a jejich (zřejmě spokojení) zákazníci, že to je zcela slepá ulička.

Haleluja! *hura*
Nejsou kreténi, snaží se postoupit ve vývoji stejně jako se automobilky snaží o vývoj např. vodíkového motoru. Asi to není slepá ulička, ale zřejmě je to budoucnost, které neunikneme a kterou ani nikdo nějak nezpochybňuje.
Nejsou kreténi, chtějí VYDĚLAT. Investice do vývoje vložené se snaží umořovat drobně rostoucím prodejem, byť produkt dosud není dokonalý (stejně to dělala Toyota s hybridem - tuším Prius se jmenuje). Stejně jako Philips s prvními plazmami.
Chceš-li mít prodeje, potřebuješ mít produkt dobře vyhypovaný. To se ti může podařit, jsou-li média závislá na zadavateli reklamy.
Vytáhni časopisy z roku 2000 a začti se do recenzí oněch prvních plazmových televizí, to se dočteš chvály jak technika dosáhla svého vrcholu.
Pak potřebuješ cílovou skupinu, která má svoji cílovou laťku posazenu tak, abys jí nedokonalé produkty byl schopen prodat. Vzhledem k stále menším nárokům na hi-fi zvuk vyplývající ze stále menší komunity těch, kteří mají rádi soustředěný poslech hudby, to není zase tak těžké. iPod generaci se digitální zesilovač snaží vecpat každý výrobce. U mp3 se digitál ztratí... Ostatně ty sám jsi mp3 od "rozumné" výše datového toku obhajoval.
Hellboyi, tady polovina osazenstva tohoto fóra má zkušenost s japonským "Létajícím krtkem", kterého jsme každý měli měsíc doma. V hodnocení se podepisuji pod Dadafta. Po prvním "ááách ono to hraje NAHLAS!, je to studené, lehké, nezahřívá se to a je to poloviční než 44 cm do šířky" dojmu přišlo postupné rozčarování. Ani nevím kde vlastně Flying Mole skončil a koupil-li ho někdo.

Ale samozřejmě Ti neberu Tvůj názor, že progresivní jedinci jedou před digitál, notebook, Avax a staří osli, kteří vrazili prachy do přímotopů a stále kupují cd jsou úplně mimo realitu, resp. jdou na smetiště dějin...
Ať žije T3 a další časopisy tohoto ranku... *klanimse*

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host